Niechęć do szkoły

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każde dziecko musi zdobywać wiedzę, chodząc do szkoły. Niestety wielu rodziców ma problem związanych z niechęcią dziecka do codziennego chodzenia do szkoły. Powody takiego zachowania mogą być różne, dlatego dobrze byłoby najpierw ustalić co jest źródłem problemu. Niekiedy na niechęć do szkoły ogromny wpływ mają problemy z rówieśnikami. Niektóre dzieci mają problemy z odnalezieniem się w grupie, szczególnie jeżeli są nieśmiałe. W rezultacie pewne osoby są skazane na izolację, która niekorzystnie wpływa na samopoczucie dziecka. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby zwracać uwagę na to, w jaki sposób dziecko radzi sobie w relacjach z rówieśnikami. Czasem niezbyt dobra atmosfera w szkole spowodowana jest także innymi rzeczami. Duży wpływ na nią mają nauczyciele oraz stosowane przez nich metody wychowawcze. Niestety nie wszyscy pedagodzy są w stanie we właściwy sposób dotrzeć do najmłodszych i zbudować z nimi dobre relacje. Często do szkoły nie chcą chodzić również te dzieci, które mają trudności z nauką. Zazwyczaj uważa się, iż są one wynikiem lenistwa, jednak w rzeczywistości wcale nie musi tak być. Dziecko z takimi problemami boi się reakcji nauczycieli na swoje błędy oraz wyśmiania przez kolegów. Niewątpliwie w ustaleniu przyczyn niechęci do szkoły bardzo pomocne będą rozmowy z nauczycielami, innymi uczniami oraz ich rodzicami, a przede wszystkim z własnym dzieckiem. Jedynie znając powód takiego problemu będzie można podjąć odpowiednie kroki.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

error: Content is protected !!