Posts Tagged ‘Dom pomocy społecznej’

Rozwoju cywilizowanych zachowań u dziecka

Tak więc procesowi stawania się piśmiennym towarzyszy powstawanie wzbogaconej sieci połączeń nerwowych z mózgu dziecka. Nie sądzę, aby to był przypadek, że język pisany okazał się tak ważnym elementem każdej rozwiniętej cywilizacji, a powszechna piśmienność przyniosła zwycięstwo systemom demokratycznym. Amerykański pisarz Neil Postman wyraził to następująco: „Druk oznacza zwolnienie pracy umysłu […]. Napisane, a później wydrukowane słowa przyniosły cywilizacji nowy rodzaj organizacji społecznej, przyniosły logikę, naukę, edukację i civilité”. Postman mówi także, że „elektronika przyśpieszyła umysły”, przez co powolny proces oswajania się ze słowem pisanym dla dzieci żyjących w świecie poruszającym się z prędkością elektryczną stał się znacznie trudniejszy.

error: Content is protected !!