Odpowiednia opieka przedszkolna

Jak wykazały badania, dla trzylatków i dzieci starszych  może stanowić drugą szansę wydostania się z odziedziczonej biedy, lecz tylko pod warunkiem że placówki przedszkolne są dobrze wyposażone i prowadzone. Długotrwale szkody wyrządzone przez zbyt formalistyczne podejście do nauki dla dzieci z ubogich domów bywają znacznie dotkliwsze niż dla pozostałych. The High/Scope Foundation w USA przez wiele lat śledziła postępy dzieci uczęszczających do przedszkoli w latach sześćdziesiątych. Okazało się, że u tych, które chodziły do placówek ze sztywnym programem edukacyjnym, znacznie częściej występowały problemy społeczne w wieku dorosłym, np. trudności z utrzymaniem pracy, kłopoty w prywatnych związkach czy nawet zejście na drogę przestępczą. A dla dzieci starszych, jak sądzicie, jaka „przedłużona szkoła” stanowić będzie bardziej ekscytujące doświadczenie życiowe?

Program Headstart

W latach sześćdziesiątych rząd USA rozpoczął, program mający na cełu objęcie dzieci z zaniedbanych rodzin jak najwcześniejszą opieką, aby zapobiec problemom społecznym, zanim jeszcze się pojawią. Długookresowe badania wykazały, że każdy dolar zainwestowany w odpowiednią opiekę przynosi siedem dolarów zysku w postaci mniejszej przestępczości, lepszej pracy i lepszych wyników w nauce. Najważniejsze jest tu jednak słowo „odpowiednią”. Jak zauważył amerykański ekonomista Steven Levitt, nawet dzieci, którymi opiekuje się państwo, nie zrobią wielkich postępów, jeśli „zamiast spędzić dzień z własną, przepracowaną, niewykształconą matką […] spędzą go pod opieką czyjejś przepracowanej, niewykształconej matki, w pomieszczeniu pełnym dzieci równie spragnionych uwagi”.

Dobre rady dla rodziców

Staraj się nie unikać bardziej formalnych spotkań – w organizacjach społecznych, w komitetach rodzicielskich, w grupach nacisku. Jeśli nie chcesz, nie musisz angażować się w działalność, ale jeśli nie pójdziesz na spotkanie, możesz nie dowiedzieć się czegoś na temat dostępnych możliwości. Samym siedzeniem i uskarżaniem się na stan faktyczny nigdy niczego nie zwojujesz. W pracy zapytaj o formy zatrudnienia przyjazne rodzinie, inne niż pełny etat. Nie doprowadzaj jednak do wściekłości pracowników, którzy nie są rodzicami, domagając się specjalnego traktowania – rodzicielstwo to twój wybór, więc trudno oczekiwać, aby cały świat dostosowywał się do ciebie. Natomiast ruchomy czas pracy jest korzystny dla wszystkich pracowników, gdyż daje im większe możliwości ułożenia sobie życia także poza biurem. W okresie zbliżających się lokalnych i narodowych wyborów jasno daj do zrozumienia kandydatom (pisząc do nich e-maile albo zatrzymując ich na ulicy), że twój głos będzie zależał od tego, czy ich program zawiera: odpowiednie rozwiązanie kwestii opieki nad dziećmi we wszystkich trzech grupach wiekowych opisanych w tym rozdziale,
rozwiązania zapewniające właściwą równowagę między pracą zawodową a życiem prywatnym, w tym ruchomy czas pracy urlopy dla rodziców.
Jeśli jesteś osobą lubiącą się angażować, masz szansę. Bycie rodzicem daje ci wiedzę i doświadczenie w jednej z dziedzin najbardziej znaczących dla naszego pokolenia; użyj ich, aby pomóc zbudować lepszy świat.

SIŁA RODZICÓW: ZMIENIAMY ŚWIAT

Większość rodziców jest tak bardzo zaabsorbowana własnymi sprawami, że wydaje się absolutnie nie mieć czasu na użycie swoich wpływów, aby poprawić harmonię między pracą zawodową a życiem prywatnym. Jednak nawet ci najbardziej zabiegani mogą zdobyć się na kilka prostych kroków, żeby poprawić własne życie i życie przyszłych pokoleń: Rozmawiaj z innymi rodzicami (i z każdym, kto zechce cię wysłuchać) o konkretnych problemach związanych z równowagą między pracą zawodową a życiem prywatnym. Kontakty z innymi nie tylko przyczynią się do poszerzenia grona znajomych; stanowią także dobry sposób zorientowania się w lokalnych możliwościach. Nie ograniczaj się jednak do utyskiwań – mów, co można zrobić, aby poprawić istniejący stan rzeczy. Nie daj się onieśmielić kompetencjami innych rodziców i ich zorganizowaniem. Każdy może znaleźć się na pierwszej linii frontu wszyscy rodzice, z którymi się zetknęłam, okazywali się walczyć z takim samym zaangażowaniem jak ja, mimo że niekiedy sprawiali wrażenie delikatnych i kruchych. Ludzie zawsze lubią być pytani o radę – wykorzystaj to, aby się przedstawić. Szukaj informacji i wskazówek w Internecie – to zdumiewające, ile rzeczy można odkryć, spędzając pół godziny z wyszukiwarką Google. Strona BBC poświęcona rodzicielstwu zawiera wiele pomocnych uwag, daje też możliwość czatowania. Jednak czasu, który przeznaczony jest dla dzieci, nie poświęcaj na przeszukiwanie sieci niech kontakty internetowe nie zastąpią ci prawdziwych spotkań z ludźmi. Potraktuj spotkania w Internecie jako początek rzeczywistych kontaktów z ludźmi, którzy mają podobne zainteresowania i problemy. Takie spotkania z innymi są dobre dla ciebie i dla twojego dziecka (zob. rozdział 10), nawet jeśli nie rozwiązują konkretnych problemów.

Problemy dotyczące ekonomicznego aspektu wychowania dzieci

Miej na uwadze, że wychowanie dziecka wymaga czasu, wysiłku poświęcenia. Jeśli nie możesz albo nie jesteś przygotowany/przygotowana, aby ofiarować to wszystko dziecku, masz dwa wyjścia: zapłacić komuś, kto będzie opiekował się dzieckiem za ciebie w możliwie najlepszy sposób (przy czym ty sam/sama także musisz poświęcić odpowiednią ilość czasu rodzinie, nie decydować się na potomstwo – po prostu cieszyć się życiem jako osoba bezdzietna. Przy opiece nad dzieckiem w domu możliwości są następujące: jedno z rodziców zajmuje się dzieckiem, drugie pracuje na
utrzymanie rodziny, jedno z rodziców albo oboje ograniczają godziny pracy, żeby móc zająć się dzieckiem.
Ograniczenie godzin pracy może mieć formę: pracy na część etatu (zredukowanie liczby dni roboczych w tygodniu albo godzin dziennie),
dzielenia się etatem (na przykład z innymi rodzicami albo z kimś, kogo znasz), pracy w domu (z takim ułożeniem harmonogramu, aby móc zajmować się dzieckiem).

Od sześciolatków do dwunastolatków

W tym okresie życia dzieci robią się coraz bardziej samodzielne i stopniowo coraz mniej potrzebują rodziny i domu. Jednak, podobnie jak dorośli, potrzebują wytchnienia od pracy w szkole (a im są młodsze, tym bardziej owo wytchnienie powinno odbywać się w warunkach zbliżonych do domowych). Możliwości opieki nad dzieckiem po zajęciach szkolnych i podczas wakacji są następujące: rodzice albo ktoś zastępujący rodziców, tak jak opisano powyżej, opieka zinstytucjonalizowana w „szkole przedłużonej” albo w podobnej placówce. Dobra opieka zinstytucjonalizowana powinna zapewniać: wykwalifikowany personel, dbający o właściwe nawyki żywieniowe, zabawy, ruch na świeżym powietrzu i interakcje doro- sły-dziecko i jednocześnie dostosowany do większej grupy dzieci, zajęcia zorganizowane, możliwość swobodnej zabawy, czytania i relaksu,
prawo dziecka do samodzielnego określenia stosunku zajęć zorganizowanych do dowolnych. Im starsze dziecko, tym większe korzyści z dłuższych i częstszych pobytów w placówkach opieki zorganizowanej. lednak nawet starsze dzieci potrzebują czasu spędzonego w domu i z rodziną.

Odpowiednie wykształcenie dzieci

Każdy chce dla swojego dziecka, wszystkiego co najlepsze. Stara się mu przychylić nieba i spełniać jego życzenia i potrzeby, oczywiście w granicach rozsądku. Jednak przychodzi taki moment w życiu naszych dzieci, gdy stają się one w miarę samodzielne i same podejmują decyzję odnośnie swojej przyszłości. Takie pierwsze własne decyzje zapadają już podczas nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Po zdaniu Egzaminu Dojrzałości, muszą one podjąć decyzję, czy dalej kontynuować naukę, czy od razu poszukać pracy. Taką decyzję powinny podjąć same, rodzice nie powinni ich do niczego zmuszać, bo wtedy gorzej będzie się im przystosować do nowych sytuacji. Decydując się na dalszą naukę, młodzież musi zadecydować jaki profil studiów wyższych je interesuje i jakie korzyści mogą z tej nauki wyciągnąć. Jest wiele kierunków studiów, które są prawdziwie oblegane przez młodzież, ale niestety bardzo ciężko po nich znaleźć odpowiednią pracę. Dlatego decyzja ta powinna być bardzo starannie przemyślana. Można dzieciom doradzić, ale w żadnym wypadku nie wolno ich zmuszać do wyboru konkretnej szkoły wyższej czy kierunku. Mimo, że rodzicom trudno się pogodzić z myślą, że ich dzieci są już dorosłe i nie potrzebują już ich tak bardzo jak kiedyś, to jednak zawsze muszą oni poświęcać im swój czas. Bo dzieci te chociaż wydaje się im, że są już w pełni dorosłe, to w rzeczywistości dużo się jeszcze o życiu będą musiały dowiedzieć i wsparcie rodziców bardzo im się wtedy przyda. Jeśli rodzice dają im bezwarunkową miłość i zaufanie, wtedy dzieci zawsze chętnie do nich przyjdą ze swoimi obawami i problemami.

Wybór szkoły

Dzieci bardzo szybko dorastają, bardzo szybko mija och okres dziecięcy, gdzie głównie spędzają dnie na zabawie z przyjaciółmi. Przychodzi taki moment gdy dziecko musi iść do szkoły i wtedy zaczynają się dla niego obowiązki. Jeśli chodzi o pierwszą szkołę, to nie ma się specjalnego wyboru. Każde dziecko ma obowiązek uczęszczać do Szkoły Podstawowej w danym rejonie, w którym mieszka. Po jej skończeniu musi spędzić trzy lata w Gimnazjum. Ale już po skończeniu tej szkoły, dziecko jest na tyle dorosłe, że może samo zadecydować gdzie chce kontynuować naukę. Wybór jest dosyć szeroki. Młody człowiek może się zdecydować na tradycyjne Liceum Ogólnokształcące, w którym są wykładane wszystkie tradycyjne przedmioty, a pobyt w tej szkole kończy się Egzaminem Dojrzałości czyli Maturą. Młodzież o bardziej sprecyzowanych wymaganiach może się zdecydować na konkretne Liceum Profilowane. W takich Liceach wykładane są tylko konkretne przedmioty o określonym profilu. Może to być profil matematyczny, humanistyczny, artystyczny itp. Bardzo popularną szkołą ponadgimnazjalną, jest także Technikum. Ta szkoła daje uczniom więcej wiedzy praktycznej. W niej można skorzystać z praktyk w różnych miejscach pracy, nabyć ciekawych umiejętności. Głównie ta szkoła ma za zadanie przygotować młodzież do pracy zawodowej. Bardzo podobną szkołą jest Szkoła Zawodowa, jej profil głównie opiera się na praktykach zawodowych, a po jej skończeniu uczniowie mają od razu wyuczony zawód, co może im się bardzo przydać w przyszłości.

Wspólny wyjazd letni

Lato to pora wypoczynku i relaksu, szczególnie na wolnym powietrzu. Nie ma się więc co dziwić, że o tej porze roku w każdej miejscowości turystycznej aż roi się od turystów w każdym wieku. Latem dzieci nie muszą chodzić do szkoły ani do przedszkola, dlatego jest to idealna okazja aby wybrać się razem z nimi na wspólne wakacje. Szczególnie miejscowości nadmorskie i okolice jezior są w tym czasie oblegane. Każdy pragnie ochłody w postaci kąpieli w upalny dzień, a takie miejscowości im to umożliwiają. Jeśli ktoś lubi spędzać dnie na plaży czy nad jeziorem, wtedy taka opcja jest dla niego idealna. Może się on głęboko zrelaksować zażywając kąpieli słonecznej i wodnej i wrócić do domu w pełni wypoczęty i zrelaksowany. Dzieci uwielbiają się kąpać w wodzie pod każdą postacią, dlatego zabierając je nad morze czy jezioro, na pewno zapewnimy im mnóstwo radości i powodów do zadowolenia. W lato też warto się wybrać w góry. Tam nie brakuje ochłody na górskich ścieżkach, a także licznych rzek, w których można się schłodzić. Jednak trzeba pamiętać o tym, że dzieci nie mają takiej kondycji fizycznej jak my i takiej wytrzymałości, dlatego chcąc z nimi spacerować po górskich rejonach, należy wziąć pod uwagę ich możliwości. Jeśli zaś pogoda w lato nie dopisuje zbytnio, wtedy warto na pobyt wakacyjny wybrać miasto, które ma wiele ciekawych atrakcji w postaci muzeów, parków rozrywki, ciekawych zabytków czy urokliwych miejsc. Wtedy czas spędzony na wakacjach nie będzie zmarnowany, a wręcz przeciwnie wyniesiemy z niego dużo miłych wspomnień i wrażeń.

Wyjazd z dziećmi na wakacje

W Polsce nie brakuje miejsc, które są znane ze swoich słynnych zabytków i niesamowicie urokliwych miejsc. Jeśli więc chcemy naszym dzieciom pokazać, co nasz kraj ma szczególnego do zaoferowania, wtedy warto się wybrać z nimi w podróż po Polsce, szczególnie jeśli są wakacje i nasze dzieci nie muszą uczęszczać do szkoły i przedszkola. Dzięki temu także nasz kraj korzysta z najazdu turystów w każdym wieku, którzy są ciekawi naszej historii i obyczajowości. Bardzo znanym miastem Polski jest Warszawa, nasza stolica. Jest to największe miasto Polski, które turystom w każdym wieku, ma bardzo dużo do zaoferowania. Także Karków czy Łódź to miejsca chętnie odwiedzane przez turystów z całego świata. Warto też wybrać się po za granice naszego kraju i odwiedzić naszych sąsiadów, jak Niemcy czy Rosja. Taki Petersburg to imponujące miasto, w którym widać majestat i historię na każdym kroku. Równie i Anglia to niesamowite państwo, do którego warto się wybrać w celach turystycznych. Każdy chętnie obejrzy królewski pałac, gdzie stacjonuje władza i zakosztuje gościnności angielskiej. Nie można zapomnieć i o Paryżu we Francji, gdzie najsłynniejsza wieża Eiffla, przyciąga rzesze turystów przez cały rok. Równie i Luwr jest znany na cały świat, zważywszy na swoje niesamowite dzieła sztuki. Jednak wybierając się w podróże po świecie razem z dziećmi, trzeba pamiętać o ich specjalnych potrzebach. Muszą one mieć zapewnione odpowiednie warunki noclegowe, komfort podczas podróży, bo jak wiadomo ich potrzeby są dużo większe niż potrzeby dorosłych.

error: Content is protected !!