This is default featured slide 1 title

Nacz swoje dziecko

W dodatku niemal cała ta nauka odbywa się całkowicie dobrowolnie, dla czystej radości poznawania. Istnieje zaledwie kilka umiejętności, na których opanowanie dorośli nalegają – korzystanie z toalety, mówienie „proszę” i „dziękuję”, a także odpowiednie maniery przy stole. Te również dzieci chwytają w lot, wystarczy je tylko pochwalić, jakie to one „dorosłe”. Dzieci chcą się uczyć, a rodzice czy opiekunowie doskonale wiedzą, czego można od nich oczekiwać. Kiedy w wieku mniej więcej trzech lat idą do przedszkola, właściwie zmienia się niewiele – nauka wypływa z zainteresowań dzieci, a nauczyciele przedszkolni biorą pod uwagę poziom ich rozwoju. A potem zaczyna się szkolą.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Więcej niż opieka

Czy położona na terenach zamieszkanych przez klasę średnią, z rozległymi gruntami szkolnymi i dzięki naciskom rodziców ciekawie i różnorodnie wyposażona, czy też może w gęsto zabudowanej dzielnicy śródmieścia, ze starymi budynkami, szczupłą powierzchnią do zabaw, niewielkim zaangażowaniem rodziców i „czyjąś przepracowaną, niewykształconą matką” pilnującą dzieci? Nieodpowiednia opieka nad dziećmi w każdym wieku ma większy negatywny wpływ na te, które pochodzą z biednych rodzin niż na ich rówieśników wzrastających w bardziej uprzywilejowanym środowisku. Z drugiej strony doświadczenie takich krajów, jak Finlandia, Norwegia i Szwecja pokazuje, że zainwestowanie w dobrą opiekę (i edukację) dzieci przynosi korzyść całemu społeczeństwu. Oznacza mniej dorosłych z problemami psychicznymi, mniejszą przestępczość, mniej zachowań antyspołecznych, wreszcie mniej chaotyczny model życia przekazywany następnym pokoleniom. Jeśli chcemy zamknąć poszerzającą się przepaść, najlepszą inwestycją, jaką możemy uczynić, jest zainwestowanie w dobrej jakości opiekę dla wszystkich naszych dzieci.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Odpowiednia opieka przedszkolna

Jak wykazały badania, dla trzylatków i dzieci starszych  może stanowić drugą szansę wydostania się z odziedziczonej biedy, lecz tylko pod warunkiem że placówki przedszkolne są dobrze wyposażone i prowadzone. Długotrwale szkody wyrządzone przez zbyt formalistyczne podejście do nauki dla dzieci z ubogich domów bywają znacznie dotkliwsze niż dla pozostałych. The High/Scope Foundation w USA przez wiele lat śledziła postępy dzieci uczęszczających do przedszkoli w latach sześćdziesiątych. Okazało się, że u tych, które chodziły do placówek ze sztywnym programem edukacyjnym, znacznie częściej występowały problemy społeczne w wieku dorosłym, np. trudności z utrzymaniem pracy, kłopoty w prywatnych związkach czy nawet zejście na drogę przestępczą. A dla dzieci starszych, jak sądzicie, jaka „przedłużona szkoła” stanowić będzie bardziej ekscytujące doświadczenie życiowe?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Program Headstart

W latach sześćdziesiątych rząd USA rozpoczął, program mający na cełu objęcie dzieci z zaniedbanych rodzin jak najwcześniejszą opieką, aby zapobiec problemom społecznym, zanim jeszcze się pojawią. Długookresowe badania wykazały, że każdy dolar zainwestowany w odpowiednią opiekę przynosi siedem dolarów zysku w postaci mniejszej przestępczości, lepszej pracy i lepszych wyników w nauce. Najważniejsze jest tu jednak słowo „odpowiednią”. Jak zauważył amerykański ekonomista Steven Levitt, nawet dzieci, którymi opiekuje się państwo, nie zrobią wielkich postępów, jeśli „zamiast spędzić dzień z własną, przepracowaną, niewykształconą matką […] spędzą go pod opieką czyjejś przepracowanej, niewykształconej matki, w pomieszczeniu pełnym dzieci równie spragnionych uwagi”.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
error: Content is protected !!